10-11 april 2024 | Kistamässan | Stockholm

Sortera resultat  
4 resultat
Alexander Young 

Generativ AI inom industrin

Nvidia konstruerar avancerade lösningar för applikationsaccelerering och optimering, som ligger till grund för dagens och framtidens AI-tjänster. De tillhandahåller industrispecifika AI-modeller som förenklar användningen av AI. Dessa kan användas för att öka effektiviteten inom produktdesign, konstruktion, simulering samt prototypframställning.

Läs mer »