10-11 april 2024 | Kistamässan | Stockholm

NathalieBerezina

Nathalie Berezina

Nathalie Berezina, PhD, 15 års relevant internationell erfarenhet dvs 10 år inom bioplastindustrin, 5 år inom insektsindustrin. Nathalie är en välkänd expert med 30+ kvalitetsgranskning publikationer och 20 patentansökningar, och fungerar som konsultexpert och lektor för flera institutioner.