10-11 april 2024 | Kistamässan | Stockholm

KatarinaFégeant,talare,advancedengineering,stockholm,kistamässan,ESABICSweden

Katarina Fégeant

Katarina är Startup Program Manager på AI Sweden – Sveriges nationella center för applicerad AI. Genom startupprogrammet på AI Sweden erbjuds AI startups stöd på olika sätt. Möjligheter till samarbeten skapas inom ett tvärsektoriellt nätverk med fler än 100 partnerorganisationer. Dessutom erbjuds dessa startups kunskaps- och resursdelning i form av ex. labb, infrastruktur, modeller, forskningsresultat och verktyg samt stöd för att attrahera talang och stärka sin AI-kompetens.
Katarina har en bakgrund från flera olika branscher men har de senaste åtta åren arbetat inom innovationssystemet och med startups.