10-11 april 2024 | Kistamässan | Stockholm

Johanfrisk

Johan Frisk

Johan Frisk, grundare och VD för OpiFlex. OpiFlex löser utmaningen att automatisera hög mix och låg volym och hjälper små företag till globala koncerner att skapa ökad flexibilitet och konkurrenskraft samtidigt som stimulerande arbetsuppgifter skapas. Johan är serieentreprenör med en bakgrund från ABB och Ericsson. Han är expertrådgivare för OECD, Europeiska kommissionen och näringsdepartementet samt är medlem i Sveriges Produktionsråd. Han har hållit presentationer för OECD, EU kommissioner samt på konferenser i Sverige och internationellt.