10-11 april 2024 | Kistamässan | Stockholm

JohanEnfeldt,talare,advancedengineering,stockholm,kistamässan

Johan Enfeldt

Johan Enfeldt har läst elektroteknik på KTH och sedan dess jobbat som konsult i fältet mellan verksamhet och IT i nära 30 år. Han har erfarenhet från såväl produktionsplanering som planering av produktutvecklingsprocesser.