10-11 april 2024 | Kistamässan | Stockholm

JoakimÖrbom_talare_advancedengineering_stockholm

Joakim Örbom

Joakim Örbom har lång erfarenhet av produktutveckling inom bland annat fordonsindustrin och har under de senaste åren jobbat för att driva utvecklingen inom diverse industrier med hjälp av Simulerings-driven design. Hans kunskaper inom virtuell provning sträcker sig över en rad viktiga områden så som strukturer, elektronikdesign, optimering och tillverkningsdesign för att nämna några.