10-11 april 2024 | Kistamässan | Stockholm

FredrikOre,talare,advancedengineering,stockholm,kista

Fredrik Ore

Fredrik Ore, kompetensledare inom automation Scania CV AB. Fredrik arbetar med att sprida kunskap, inspirera och skapa förståelse för ökad automation av Scanias produktionsprocesser. Fredrik har arbetat på flera produktionsenheter på Scania sedan 2004. Med olika roller som produktionstekniker och projektledare. Under en längre period var Fredrik industridoktorand på Mälardalens högskola i Eskilstuna inom Human Robot Collaboration och disputerade där 2020. Sedan dess arbetar han centralt inom produktionsutvecklingen genom att stötta i automationsfrågor. Fredrik arbetar fortfarande aktivt i forskningsprojekt, numer som Scania representant i relevanta automationsprojekt.