10-11 april 2024 | Kistamässan | Stockholm

DragosDancila

Dragos Dancila

VD och grundare av Percy Roc. Dragos har flera patent inom medicinsk diagnostik och energieffektivitet. Projektledare i flera projekt relaterade till antenner, sensorer, högeffektmikrovågsteknik. Han är för närvarande projektledare för Eurostars-projektet ENEFRF, som utvecklar energieffektiva högeffekts radiofrekvensförstärkare för cyklotroner som används för produktion av radioisotoper för PET-skannrar.