10-11 april 2024 | Kistamässan | Stockholm

Christerfuglesand

Christer Fuglesang

Christer kommer att coacha och inspirera dig att ta nästa steg i din organisation. Både vad gäller att få hjälp med genomförandekraft inför en viktig organisationsförändring, men även att ta steget ut i nya rymder för er verksamhet vad det gäller ny teknik och framtida möjligheter.