10-11 april 2024 | Kistamässan | Stockholm

Innova Nordic

Vårt fokus är på ytan och dess utseende, att hjälpa våra kunder att kunna ta fram och kontrollera rätt kulör, glans, DOI, Haze, ytstruktur, slitstyrka och andra fysikaliska egenskaper.
Med hjälp av vår erfarenhet och kunskap har vi skapat en bredd av olika mät- och testutrustningar så som X-Rite kulörmätare med receptberäkningsprogram från Largo Innova, ljusskåp, Rhopoint glansmätare och DeFelsko skikttjockleksmätare, Leneta och RK Print Coats appliceringsutrustningar mm i unika flexibla system för R&D, QC och produktion.
För dig som arbetar med kulörbedömning, eller vill börja med det, så erbjuder vi grundkurser för beräkning av kulörer och lär dig färgbeteckningssystem, instrument för kulörspecificering, kulörskillnadsmätning och kvalitetskontroll. Dessa kurser kan även företagsanpassas och hållas på plats hos er.
Vi utför även service och kalibrering på glansmätare, färgmätare/spektrofotometers, ljusskåp, brytmaskiner och skakmaskiner från våra leverantörer Rhopoint, X-Rite och Fast & Fluid Management.

Kontakta oss