10-11 april 2024 | Kistamässan | Stockholm

Inmotion

Inmotion Technologies AB är en global leverantör av elmotorer, motorstyrenheter och elektronikutrustning för industri- och fordonssektorn med fokus på att utveckla produkter för utsläppsfria transportlösningar. Inmotion levererar till OEM-tillverkare av el- och hybridfordon som bussar, lastbilar, entreprenadmaskiner, truckar och materialhanteringssystem. Företagskulturen präglas av innovation, teknologi, ständiga förbättringar och kraven på kvalitet, pålitlighet, leveransprecision och kostnadseffektivitet är höga. Ett av våra kärnvärden är hållbarhet.
Inmotion Stockholm sysselsätter idag ca 200 personer och är en del av Zapi Group, en snabb växande global ledare för elektrifiering av fordon med säte i Italien. Zapi Group har ca 1450 anställda och en omsättning över 500 M€ och totalt 18 kontor i 13 olika länder.

Quality Engineer

Quality Engineer

Inmotion Technologies söker nu en Quality Assurance Engineer. Du kommer att bli en del av företagets kvalitetsavdelning på 5 personer.

Rollen som Quality Assurance Engineer är väldigt bred och du har kontakt med många funktioner både inom och utom företaget. I rollen ansvarar du för kontakten med ett antal kunder och driver kvalitetsärenden med dem. Du ansvarar för att både proaktivt och reaktivt arbeta med målet att höja värdet av vårt totala kunderbjudande.

Läs mer »
AGIL PROJEKTLEDARE INOM PRODUKTUTVECKLING

AGIL PROJEKTLEDARE INOM PRODUKTUTVECKLING

Som agil projektledare inom vår R&D leder och coachar du ett tvärfunktionellt produktutvecklingsteam som ansvarar för ett av våra produktsegment. Du skapar förutsättningar för teamet att färdigställa produkter i rätt tid och med rätt mognadsgrad enligt en produktplan. Ditt team innehåller kompetenser från bl.a. hårdvara/elektronikutveckling, mekanik, test, produktionsteknik, inköp/logistik och mjukvara.

Läs mer:
https://www.bhill.se/annons/665/agil-projektledare-inom-produktutveckling/

Läs mer »

Kontakta oss