10-11 april 2024 | Kistamässan | Stockholm

ACTEC

Välkommen till ACTEC på ELEKTRONIK
Kom och få en pratstund med oss om vad vi kan göra för dig och din produkt med framtida batterier.
ACTEC erbjuder innovativ produktutveckling och löser batteri uppgifter av något slag. Vi har en mycket effektiv och flexibel produktion i Danmark och Kina, som för närvarande producerar professionell batterier av högsta kvalitet.

Customized battery packs of the highest quality

Customized battery packs of the highest quality

ACTEC offers a wide range of tailor-made solutions for battery packs that meet all the customer’s energy needs. The requirements of the application, such as charging options, available space and operating conditions, determine the type of battery chemistry, number of cells and the shape of the battery pack. We have extensive experience in designing battery packs, and perform analyses that ensure optimal service life, including functional tests, climate tests in stressful environments and thermography analysis to map heat generation and the battery pack’s ability to get rid of heat.

Läs mer »

Kontakta oss